Polityka i społeczeństwo

We wtorek PE wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę kadencji

Kandydatów na stanowisko przewodniczącego może zgłaszać grupa polityczna lub grupa posłów, która osiągnie tzw. niski próg, tj. 1/20 posłów, czyli 36 z 705, kiedy wszyscy są obecni. Wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu tajnym, tj. 50 proc. plus jeden. Z powodu pandemii głosowanie odbędzie się zdalnie.

Do tej pory swoją kandydaturę ogłosiło czworo europosłów: Roberta Metsola (EPL), Alice Bah Kuhnke (Zieloni – Wolny Sojusz Europejski), Kosma Złotowski (EKR) i Sira Rego (Grupa Lewicy). Termin zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upływa w poniedziałek o godz. 17.00. Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania.

Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano, o godz. 9.00, bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15. Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 11.00.

Jeżeli pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, ci sami lub inni kandydaci mogą zostać zgłoszeni do drugiej i trzeciej tury, na tych samych warunkach. Jeżeli w trzeciej turze nikt nie zostanie wybrany, dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w tej turze przechodzą do czwartego i ostatniego głosowania,  które wygrywa osoba z większą ilością głosów.

Osoba wybrana na przewodniczącego może następnie wygłosić przemówienie inauguracyjne, po czym przewodniczy wyborom pozostałych członków prezydium PE (we wtorek i w środę). Podczas najbliższej sesji plenarnej zatwierdzone zostaną również nominacje do komisji parlamentarnych na pozostałą część kadencji, co odbędzie się najprawdopodobniej w środę.

Wszystkie wybieralne stanowiska w Parlamencie Europejskim (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i delegacji) są odnawiane co dwa i pół roku – na początku pięcioletniej kadencji i w połowie jej trwania.

Osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego PE korzysta z szerokiego zakresu uprawnień wykonawczych i reprezentacyjnych określonych w art. 22. Poza obowiązkami wyraźnie określonymi w tym artykule, uprawnienia przewodniczącego obejmują „wszelkie uprawnienia niezbędne do przewodniczenia obradom Parlamentu i czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem”. Procedura wyboru przewodniczącego PE określona jest w art. 14-16 regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Źródło informacji: EuroPAP News

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM