Biznes i finanse

ENEL-MED SA (4/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 roku w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wpłynęło od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – akcjonariusza Spółki – zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Chłopka na Członka Rady Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku.

Życiorys zawodowy kandydata oraz zgoda na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM