Biznes i finanse

BORYSZEW SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:

– za I kwartał 2022 roku – 12 maja 2022 roku;

– za III kwartał 2022 roku – 10 listopada 2022 roku;

II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 15 kwietnia 2022 roku;

III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku;

Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM