Biznes i finanse

RONSON DEVELOPMENT SE (11/2022) Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) niniejszym informuje, że otrzymał od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („Luzon Group”), osoby blisko związanej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d Rozporządzenia MAR) z panem Amosem Luzonem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz panem Ofer Kadouri, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o bezpośrednim nabyciu łącznie 23.633 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących około 0,01% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania łącznie około 0,01% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W rezultacie wskazanej wyżej transakcji, Luzon Group posiada łącznie, pośrednio i bezpośrednio, 155.866.791 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących około 95,03% kapitału zakładowego Emitenta, w tym 108.349.187 akcji (ok. 66,06% kapitału zakładowego Emitenta) za pośrednictwem I.T.R Dori B.V. z siedzibą w Rotterdamie, 45.949.650 akcji (ok. 28,02% kapitału zakładowego Emitenta) bezpośrednio oraz pośrednio 1.567.954 (ok. 0,96% kapitału zakładowego Emitenta) akcji własnych Emitenta, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Emitent nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z akcji własnych.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM