Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (7/2022) Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst i rejestracja obligacji serii K w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 93/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 obligacji na okaziciela serii K („Obligacje”) o wartości nominalnej 100 PLN każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że KDPW w dniu 31 stycznia 2022 r. wydał, w nawiązaniu do oświadczenia KDPW nr 110/2022 z dnia 28 stycznia 2021 r., komunikat nr ONP/2022/012 o rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych z dniem 1 lutego 2022 r., pod kodem ISIN PLECHPS00324.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM