Biznes i finanse

EUROCASH SA (2/2022) Zmiany w Zarządzie – powołanie Członków Zarządu oraz rezygnacja Członków Zarządu

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 01 lutego 2022r. na stanowiska Członków Zarządu Spółki Pana Dariusza Stolarczyka oraz Pana Tomasza Polańskiego.

Pan Dariusz Stolarczyk obejmie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

Pan Dariusz Stolarczyk posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, w tym pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych. W latach 1998 – 2007 roku pracował w Accenture jako Dyrektor Zarządzający działu doradztwa branży przemysłu i handlu. W latach 2007 – 2013 był Członkiem Zarządu NFI EMPIK Media _ Fashion, gdzie odpowiadał za Operacje, IT i Łańcuch Dostaw. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako Wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za Operacje, Zarządzanie Prasą, Logistykę oraz multikanałowy e-commerce. Dodatkowo w latach 2012 – 2016 Pan Dariusz Stolarczyk był Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. W kwietniu 2018r. dołączył do Grupy Eurocash jako Prezes Zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki. Podczas dotychczasowego zatrudnienia w Grupie Eurocash Pan Dariusz Stolarczyk wykazał się wysokimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do efektywnego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Pan Dariusz Stolarczyk jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej, Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej oraz programu menadżerskiego AMP na barcelońskim uniwersytecie IESE.

Pan Dariusz Stolarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie z oświadczeniem, Pan Dariusz Stolarczyk nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Polański obejmie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash.

Pan Tomasz Polański posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w branży FMCG. Od 2009r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. Jako Dyrektor Generalny odpowiadał za tworzenie i realizację strategii jednostki biznesowej, realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W ramach zarządzania Eurocash Dystrybucja Pan Tomasz Polański brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl, która jest największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym. Podczas dotychczasowego zatrudnienia w Grupie Eurocash Pan Tomasz Polański wykazał się wysokimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do efektywnego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Pan Tomasz Polański jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

Pan Tomasz Polański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Tomasz Polański nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Zarząd Eurocash informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022r. Spółka otrzymała zawiadomienia od Pana Rui Amarala oraz Pana Noela Colletta o rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022r. Złożone rezygnacje nie zawierały informacji o ich przyczynach.

Pan Rui Amaral pełnił funkcję członka zarządu Eurocash od 2004r. i ostatnio był odpowiedzialny za segment hurtowy w Grupie Eurocash.

Pan Noel Collet objął funkcję członka zarządu Eurocash z dniem 01 stycznia 2020r. i był odpowiedzialny za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

Rezygnacje te nie wpłyną na zmianę strategii rozwoju Grupy Eurocash, której celem jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce.

Równocześnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego z dnia 16 grudnia 2021r. (RB 16/2021) Spółka informuje, iż Pan Luis Amaral przekazał, iż jego rezygnacja z funkcji Członka Zarządu nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2022r. i wówczas Pan Luis Amaral zamierza dołączyć do Rady Nadzorczej Spółki, jako jej Przewodniczący.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM