Polityka i społeczeństwo

Znaki zmiennej treści – tak samo ważne jak tradycyjne

Kierowco, stosuj się do wszystkich znaków!

Znaki pionowe mają przede wszystkim wpłynąć na kierowcę poprzez nakazywanie mu określonych zachowań (np. nakaz jazdy prosto) lub ich zakazywanie (np. zakaz zawracania, ograniczenie prędkości). Przekazują również informacje o sytuacji na drodze, kierunkach, do których można nią dojechać i ostrzegają o ewentualnych zagrożeniach. Informują także o urządzeniach i obiektach znajdujących się przy drodze oraz zabytkach i atrakcjach turystycznych zlokalizowanych w jej pobliżu.

Znaki pionowe można też podzielić za sprawą ich konstrukcji na konwencjonalne – wykonane z blachy pokrytej folią odblaskową o różnych parametrach odblaskowości oraz na znaki o zmiennej treści. Te drugie różnią się sposobem przekazywania treści. Znaki pryzmatyczne, tzw. PVMS, przypominają zwykłe znaki drogowe i mogą pokazywać jedną z trzech ustalonych wcześniej treści. Zmiana nadawanego znaku realizowana jest poprzez obrót elementów ruchomych w postaci graniastosłupów o podstawie trójkątnej, tzw. pryzm. W przypadku tzw. VMS rysunki znaków i komunikaty wyświetlane są za pomocą diod LED. Znaki tego typu można zobaczyć zarówno na bramownicach nad drogą, jak i na urządzeniach mobilnych VMS.

To właśnie w kontakcie ze znakami VMS często wychodzi na jaw niedostateczna znajomość przepisów ruchu drogowego przez kierujących. Nie są do nich przyzwyczajeni, uznają je za sugestię, a nie wymóg, przez co potrafią ignorować przekazywane na nich informacje, np. dotyczące ograniczenia prędkości.

Chodzi o bezpieczeństwo

Należy pamiętać, że każda informacja podawana na znaku zmiennej treści ma swoje uzasadnienie w sytuacji na drodze. Ograniczenie prędkości może wiązać się np. z wypadkiem, pracami prowadzonymi w pasie drogowym lub tak jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu – za sprawą silnego wiatru. Nie stosując się do nakazów znaku VMS, kierowca ryzykuje życiem własnym, swoich pasażerów i innych uczestników ruchu!

Oprócz znaków pionowych na drogach funkcjonują też znaki poziome, które służą określeniu jej geometrii oraz organizacji ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Wskazują także miejsca postojowe na drogach i parkingach, zwiększają również poziom bezpieczeństwa.

Do oznakowania i przekazywania informacji na drogach wykorzystywane są także świetlne sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), takie jak np. drogowe bariery ochronne czy poduszki zderzeniowe.

Niebawem więcej znaków VMS

Liczba znaków zmiennej treści na sieci dróg krajowych będzie systematycznie rosnąć. Obecnie realizowany jest projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD), który jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA z obszaru Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). W wyniku projektu powstanie Krajowy System Zarządzania Ruchem, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne. Informacje zbierane przez system wyświetlane będą m.in. na znakach zmiennej treści.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę.

Źródło informacji: GDDKiA

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM