Polityka i społeczeństwo

Pleszew: Burmistrz został ekspertem Rzecznika Praw Obywatelskich

Dr hab. Arkadiusz Ptak piastuje funkcję Burmistrza MiG Pleszew pierwszą kadencję. Doświadczenie samorządowe ma jednak ogromne, bo wcześniej przez niemal 12 lat był  zastępcą burmistrza. Jest także profesorem Polskiej Akademii Nauk pracując w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Teraz został powołany do prac w Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Problematyka działań komisji obejmuje dotychczasowe zasady dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem problemu ochrony środowiska.  – Celem komisji jest wypracowanie założeń do projektu ustawy, w której wymogi ochrony klimatu będą nadrzędne nad rozstrzygnięciami przestrzennymi. Jako członkowie komisji chcemy także wypracować wspólne koncepcje, które będą pomocne w podejmowaniu działań charakterystycznych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, takich jak wystąpienia generalne czy odpowiedzi na pisma indywidualne. To dla mnie ogromne wyróżnienie – tłumaczy Arkadiusz Ptak.

Burmistrz Arkadiusz Ptak pracuje w dwóch zespołach komisji – do spraw procedury uzgadniania aktów prawa miejscowego z władzami publicznymi oraz w zespole do spraw partycypacji społecznej. Doświadczenie samorządowe burmistrza i wiedza dotycząca funkcjonowania lokalnej polityki na pewno będą wartością w pracach komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM