Polityka i społeczeństwo

Eurobarometr: ochrona demokracji najwyższym priorytetem Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z nowym badaniem Eurobarometru, niemal jedna trzecia respondentów (32 proc.) wskazała demokrację jako najważniejszą europejską wartość, którą należy chronić. Niemal równie cennymi wartościami dla mieszkańców Wspólnoty okazały się wolność słowa i myśli (27 proc.) oraz ochrona praw człowieka w UE i na świecie (25 proc.). Z kolei największy niepokój obywateli europejskich budzą rosnący ekstremizm, rozprzestrzenianie się dezinformacji oraz osłabienie praworządności.

Niniejsze dane odzwierciedlają wyniki ostatniego badaniaPrzyszłość Europy”, opublikowanego przez Parlament Europejski i Komisję w połowie stycznia 2022 r., w którym dziewięciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby wzmocnić demokrację w UE.

Ochrona demokracji stanowi najwyższy priorytet dla obywateli jedenastu państw członkowskich: Szwecji, Niemiec, Finlandii, Włoch, Danii, Austrii, Luksemburga, Malty, Polski, Czech i Węgier. Respondenci w Czechach i na Węgrzech stawiają jednocześnie na pierwszym miejscu ochronę praw człowieka.

Zdaniem obywateli Polski, najważniejszą wartością, której Parlament Europejski powinien chronić jest demokracja (29 proc.). Według Polek i Polaków niemal równie ważna jest ochrona praworządności (24 proc.) oraz swobody przemieszczania się (24 proc.).

„Jak słusznie podkreślają obywatele, ochrona demokracji jest najważniejszą europejską wartością […] Nie możemy uznawać demokracji za pewnik, ponieważ zjawiska, takie jak ekstremizm, autorytaryzm i nacjonalizm stanowią dziś rosnące zagrożenia względem naszego wspólnego projektu europejskiego” – powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przyjmując wyniki ankiety.

Obywatele Europy nadal uznają kwestię zdrowia publicznego (42 proc.) za najważniejszy priorytet polityki Parlamentu. Tuż za nim plasują się walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (40 proc.) oraz działania przeciwko zmianom klimatu (39 proc.). Zgodnie z unijną średnią, najwyższym priorytetem w Parlamencie według młodego pokolenia jest walka ze zmianami klimatycznymi.

Polki i Polacy chcieliby, żeby Parlament Europejski nadał priorytet zdrowiu publicznemu (43 proc.), demokracji i praworządności (33 proc.) oraz wsparciu gospodarki i tworzeniu miejsc pracy (33 proc.).

Europejczycy wyrażają ciągłe zainteresowanie szczegółami na temat działań UE. Według badania najważniejsze dla 43 proc. respondentów byłyby informacje o tym, jak konkretnie wydawane są fundusze unijne. Obywatele chcą również dowiedzieć się więcej o konsekwencjach, jakie niesie za sobą prawodawstwo europejskie względem państw członkowskich (30 proc.), jak i o działaniach posłów do PE z ich krajów (29 proc.) oraz o tym, co robi UE, aby przezwyciężyć pandemię COVID-19 ( 29 proc.).

„Obywatele chcą i zasługują na więcej informacji na temat konkretnego wpływu polityk i decyzji UE na ich codzienne życie” – skomentowała te wyniki Roberta Metsola.

Parlament Europejski jasno stwierdził, że wypłata unijnych funduszy odbudowy powinna opierać się na jasnych i zatwierdzonych planach, podlegać stałej kontroli, być przejrzysta oraz odbywać się z poszanowaniem podstawowych wartości demokratycznych.

Poparcie obywateli dla UE, a zwłaszcza dla PE, znacznie wzrosło podczas pandemii Covid-19. Zdecydowana większość obywateli państw europejskich (58 proc.) popiera zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego w przyszłości. Odsetek respondentów oceniających wizerunek Parlamentu pozytywnie wzrósł o 12 punktów od 2015 r. do 36 proc. Neutralne zdanie na temat Parlamentu Europejskiego ma 45 proc. respondentów, a tylko 17 proc. ocenia PE negatywnie. Niniejsze wyniki znajdują również odzwierciedlenie w ostatnim Standardowym Badaniu Eurobarometru Komisji Europejskiej 95.1, potwierdzającym, że spośród wszystkich instytucji UE, obywatele najbardziej ufają Parlamentowi Europejskiemu.

Większość obywateli UE (62 proc.) uważa członkostwo ich kraju w UE za dobrą rzecz, a tylko 9 proc. jest innego zdania. Prawie trzy czwarte respondentów (72 proc.) twierdzi, że ich państwo skorzystało z członkostwa w UE. Większość respondentów (63 proc.) wyraża też optymizm co do przyszłości UE.

Badanie Eurobarometru Parlamentu Europejskiego z jesieni 2021 r. zostało przeprowadzone między 2 listopada a 3 grudnia 2021 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Łącznie przeprowadzono 26 510 wywiadów, przy czym wyniki UE były ważone według wielkości populacji w każdym kraju.

Źródło informacji: EuroPAP News

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM