Polityka i społeczeństwo

Szef Komitetu Regionów: fundusze strukturalne okazały się kluczowe dla zmniejszenia nierówności w UE

Komisja Europejska przedstawiła w środę 8. sprawozdanie w sprawie spójności, w którym oceniła postępy w zmniejszaniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i regionalnych w UE oraz sposób, w jaki polityka krajowa i unijna pomogły to osiągnąć.

Odnosząc się do publikacji dokumentu, szef Komitetu Regionów zaznaczył, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, zarządzane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, odegrały kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i pomocy obywatelom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Umożliwiły też nakierowaną na włączenie społeczne transformację ekologiczną i cyfrową.

„Osiągnięcia te są możliwe dzięki prawdziwemu partnerstwu z udziałem podmiotów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych oraz strategii skoncentrowanej na przyspieszeniu konwergencji między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. Jednak sama polityka spójności nie jest w stanie tego osiągnąć” – podkreślił szef KR.

W jego ocenie, aby uniknąć nowych luk i promować innowacyjność i zrównoważony rozwój w całej Unii, wszystkie polityki UE muszą wzmacniać spójność między europejskimi regionami.

„Od instrumentu odbudowy i odporności do programu >>Horyzont Europa<<, od zmienionego paktu stabilności i wzrostu po międzynarodowe umowy handlowe, nadszedł czas, aby Europa ukształtowała i wdrażała swoje decyzje i politykę inwestycyjną, zwracając większą uwagę na ich wpływ na społeczności lokalne i promowała ich aktywne zaangażowanie w osiąganie wspólnych celów” – podkreślił Cicikostas.

Wartości spójności i partnerstwa muszą być naszym kompasem, aby wyjść z tego kryzysu” – dodał.

Do tej pory KE wypłaciła 253 mld euro, czyli 62 proc. planowanych środków, na okres programowania 2014-2020. Wydatki z tej puli są możliwe do 2023 r. Dane obejmują mechanizm kryzysowy REACT-EU o wartości 50,6 mld euro. W latach 2021-2027 środki unijne przeznaczone na politykę spójności wynoszą 392 mld euro. Dzięki współfinansowaniu projektów z budżetów krajowych na finansowanie programów w regionach i krajach UE dostępnych będzie w sumie około pół biliona euro.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM