Biznes i finanse

MFO SA (9/2022) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za 2021 rok

W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za 2021 rok, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne odchylenie wykazały: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2021 rok, tj. okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wyniosły: 990.376 tys. zł (co stanowi wzrost o 567.895 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 133,17% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za 2021 rok, tj. okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniósł: 166.649 tys. zł (co stanowi wzrost o 135.411 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 399,74% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Zysk netto za 2021 rok, tj. okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniósł: 132.964 tys. zł (co stanowi wzrost o 106.011 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 396,98% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 31 marca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM