Polityka i społeczeństwo

CIS: Senat jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu Informuje:

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że Senat 16 lutego br. jednomyślnie, 94 głosami, podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej i oddał w niej hołd żołnierzom AK.

Senatorowie przypominają, że Armia Krajowa – podziemne Wojsko Polskie, stanowiące integralną część Polskich Sił Zbrojnych RP – powołana została 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego. Jej pierwszym komendantem został gen. Stefan Rowecki, ps. „Grot”, a następnymi – gen. Tadeusz Komorowski, ps. „Bór”, i gen. bryg. Leopold Okulicki, ps. „Niedźwiadek”.

W uchwale podkreślono, że Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem. W 1944 r. liczyła ok. 350 tys. żołnierzy. Walka prowadzona przez AK rozwijała się na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Senatorowie zwracają uwagę, że wyróżniała ją ogromna różnorodność działań, były to m.in.: wywiad, kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, legalizacja, pozyskiwanie broni, produkcja środków walki, a także obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i w obozach zagłady.

„Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie. Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej” – przypominają senatorowie. Wobec represji sowieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne, m.in. Ruch Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

„Żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia. Ocenia się, że ogółem w walkach zginęło ok. 100 tys. żołnierzy AK” – napisano w uchwale.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Armii Krajowej dla losów Polski i II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim jej żołnierzom – naszym Bohaterom” – czytamy w uchwale.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ dki/


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM