Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (9/2022) Oferta publiczna obligacji serii L

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze rozpoczęcia w dniu 22 lutego 2022 r. oferty publicznej obligacji serii L Spółki w kwocie do 50.000.000 PLN („Obligacje”) w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2021 r., zmienionym suplementem nr 1 do prospektu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2021 r., o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 32/2021 oraz nr 34/2021.

Ostateczne Warunki Obligacji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent przewiduje, że w dacie wykupu Obligacji, tj. w dniu 22 lutego 2026 r., wartość zobowiązań finansowych Spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych Spółki według stanu na dzień 30 września 2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM