Nauka i technologie

Pierwsze na świecie[*1] potwierdzenie hamującego działania cząsteczek nanoe™ firmy Panasonic (naładowanych elektrostatycznie, zatomizowanych nanocząsteczek wody) na osadzone na powierzchni nowe koronawirusy w przestrzeni o kubaturze 24 m3

OSAKA, Japonia–(BUSINESS WIRE)– Panasonic Corporation poinformowała, że we współpracy z Japońskim Ośrodkiem Badania Jakości i Technologii Produkcji Wyrobów Tekstylnych potwierdziła hamujące działanie technologii nanoe™ na osadzone na powierzchni nowe koronawirusy w przestrzeni testowej o kubaturze 24 m3. Tym samym po raz pierwszy na świecie zweryfikowano skuteczność efektu hamującego osadzanie się nowego koronawirusa w przestrzeni testowej o wymiarach zbliżonych do typowych pomieszczeń spotykanych w warunkach rzeczywistych.

nanoe™ to technologia, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydroksylowe zawarte w wodzie. Rodniki hydroksylowe hamują rozwój zanieczyszczeń, w tym niektórych bakterii i wirusów. Mają one silne właściwości utleniające i są wysoce reaktywne, stąd ich krótka żywotność. Technologia nanoe™ zawarta w małych cząsteczkach wody charakteryzuje się długą żywotnością i zdolnością przenoszenia się w obszarze obejmującym całą powierzchnię pomieszczenia. Wywołuje ona efekt hamujący na substancje lotne i osadzone na powierzchni.

Mutacja aminokwasu w białku kolca spowodowała powstanie nowych szczepów o różnej zakaźności, zdolności przenoszenia i swoistości antygenowej, co skutkuje m.in. zwiększoną zdolnością wiązania się z komórkami i słabszym wiązaniem się z przeciwciałami neutralizującymi. W związku z tym globalne tempo rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa nie wykazuje tendencji spadkowej. Trwają badania mające na celu określenie właściwości obecnie dominującego szczepu Omikron, ale wysokie ryzyko przenoszenia zakażeń w gospodarstwach domowych i inne czynniki sugerują, że jego zakaźność wzrosła w porównaniu ze szczepami konwencjonalnymi, a dalsze środki zapobiegania zakażeniom mają kluczowe znaczenie.

W lipcu 2020 r. firma Panasonic zweryfikowała działanie hamujące technologii nanoe™ na nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)[*2], a w listopadzie 2021 r. – na jego cztery nowe warianty[*3]. Poprzednie badania przeprowadzono w małej przestrzeni testowej o objętości 45 litrów.

Obecnie przeprowadzone zostało badanie porównawcze w przestrzeni testowej o kubaturze 24 m3 w celu porównania miana wirusa zastosowaniem technologii nanoe™ i bez niej. Kawałek gazy nasączony szczepem Delta nowego koronawirusa poddano działaniu nanoe™ przez 8 godzin, co pozwoliło potwierdzić efekt hamujący wynoszący ponad 99%. Należy pamiętać, że wyniki weryfikacji opierają się na badaniu w zamkniętym środowisku testowym, a nie w faktycznie użytkowanej przestrzeni.

Panasonic nadal będzie rozwijać potencjał technologii nanoe™ opartej na naładowanych cząsteczkach wody i przyczyni się do uzyskania korzyści społecznych poprzez zapewnienie bezpieczniejszych przestrzeni.

Informacje o badaniu

Badanie skuteczności technologii nanoe™ w hamowaniu osadzonego na powierzchni szczepu Delta nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) potwierdzono w przestrzeni testowej o kubaturze ok. 24 m3.

Zarys

Analizę porównawczą przeprowadzono w przestrzeni testowej o objętości 24 m3 z obecnością osadzonego na powierzchni wariantu Delta nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Wyniki

Obniżenie miana zakaźnego wirusa o ponad 99% w porównaniu z osadzonym na powierzchniach wariantem Delta nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przy użyciu technologii nanoe™ zostało również potwierdzone w przestrzeni testowej o kubaturze 24 m3.

Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w rzeczywistych przestrzeniach mieszkalnych.

Dane dotyczące wyników

Przedmiot ———————————————————————————Czas —-Wskaźnik zahamowania

Osadzony na powierzchni wariant Delta koronawirusa (SARS-CoV-2)———8 godz.——– 99,8%

Metoda i dane

Organizacja :Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC)

Przedmiot : osadzony na powierzchni wariant Delta koronawirusa (SARS-CoV-2)

Urządzenie : generator nanoe™

Metoda:

• W przestrzeni testowej o kubaturze 24 m3 (2700 mm x 3640 mm x 2450 mm), kawałek gazy nasączonej roztworem wirusa umieszczono w odległości 1,5m od generatora nanoe™ i 1,2 m nad powierzchnią podłogi i poddano działaniu urządzenia nanoe™ (rozproszenie w przestrzeni testowej podmuchem powietrza z dmuchawy zamontowanej na ścianie)[*4];

• Zmierzono miano zakaźne wirusa i wyliczono wskaźnik zahamowania [*5].

FRAGMENT WYKREŚLONY – WSTĘP NAUKOWY [*3]

Metoda generowania rodników hydroksylowych

Elektroda atomizująca jest chłodzona przez moduł Peltiera, który poprzez kondensację wilgoci zawartej w powietrzu wytwarza wodę. Następnie między elektrodą atomizującą a elektrodami przeciwnymi przykładane jest wysokie napięcie w celu wygenerowania rodników hydroksylowych zawartych w wodzie o rozmiarach około 5 do 20 nm.

[*1] Technologia oczyszczania powietrza oparta na emisji jonów (stan na 1 marca 2022, badanie przeprowadzone przez Panasonic)

[*2] Weryfikacja hamującego działania rodników hydroksylowych zawartych w wodzie na nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) (opublikowano w lipcu 2020 r.).

[*3] Weryfikacja hamującego działania technologii nanoe na cztery groźne zmutowane szczepy nowego koronawirusa (opublikowano w listopadzie 2021 r.). Miana zakaźne nowego koronawirusa i czterech mutacji charakteryzowały się taką samą tendencją spadkową niezależnie od szczepu. Analogicznych wyników można spodziewać się w przypadku szczepów zmutowanych, które mogą pojawić się w przyszłości, jeśli będą testowane w tych samych warunkach w pomieszczeniu o kubaturze 45 l

[*4] W oparciu o „metodę oceny działania oczyszczaczy powietrza w zakresie hamowania osadzania się wirusów na powierzchniach w pomieszczeniach (z dnia 4 lipca 2011 r.)”, wprowadzoną przez Japońskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego

[*5] Obliczenia Panasonic

O firmie Panasonic

Panasonic Corporation jest globalnym liderem w dziedzinie tworzenia innowacyjnych technologii i rozwiązań do szerokich zastosowań w sektorze elektroniki użytkowej, budownictwa mieszkaniowego, motoryzacji i B2B. W 2018 r. spółka obchodziła 100. rocznicę swojej działalności. Posiada ona 522 spółki zależne i 69 spółek stowarzyszonych na całym świecie, a w roku finansowym zakończonym z dniem 31 marca 2021 r. odnotowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 6 698,8 mld JPY. Spółka angażuje się w realizację nowych wartości poprzez innowacje oparte na współpracy i wykorzystuje technologie do tego, aby poprawiać jakość życia klientów z całego świata. Więcej informacji na temat firmy Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Zdjęcia/galeria multimedialna dostępna na stronie: https://www.businesswire.com/news/home/52585040/pl

Źródło: Panasonic

KONTAKT:

Kontakt z mediami

Tanya Houston – Wildwood PR

e-mail: Tanya.houston@wildwoodpr.com

tel. +44 (0)7711 617491

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM