Biznes i finanse

PGNIG SA (17/2022) Zawarcie przez PGNiG umowy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych dotyczącej utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z 4 marca 2022 r., Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że 18 marca 2022 r. PGNiG zawarło umowę w przedmiocie zlecenia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych („RARS”) wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres od 18 marca 2022 r. do 30 września 2022 roku z możliwością przedłużenia do 30 września 2023 r. („Umowa”).

Zgodnie z Umową PGNiG dokonało sprzedaży 10 063 104 MWh gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy do RARS na rzecz Skarbu Państwa o wartości 5,955 mld zł. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 26 stycznia 2022 r., RARS dokona zapłaty ceny za gaz w ratach, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Umowa zawiera ponadto postanowienia dotyczące obowiązku odkupu przez PGNiG gazu ziemnego w przypadku uruchomienia zapasu obowiązkowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM