Biznes i finanse

Milton Essex zacieśnia współpracę z Polską Grupą Zbrojeniowa w dziedzinie technologii medycznych

Posiadane przez Milton Essex SA know-how, w tym wyniki sztucznej inteligencji opracowanej przez MILTON ESSEX na potrzeby automatyzacji interpretacji obrazów medycznych w dalekiej podczerwieni umożliwią komercjalizację i rozwój linii produktowej obejmującej modułowy system przeznaczony do w pełni automatycznych badań skryningowych w kierunku wykrywana markerów gorączkowych zakażenia czynnikami infekcyjnymi w tym koronawirusem SARS-COV2.

ZURAD, jako producent zaawansowanych układów pomiarowych i optycznych posiada doświadczenie niezbędne do wykonania serii pilotażowej.

Podpisana umowa stanowi kamień milowy na drodze do pogłębionej współpracy technologiczno-produkcyjnej pomiędzy Milton Essex SA, a ZURAD Sp. z o.o. oraz inicjuje bilateralną współpracę nad dalszym rozwojem technologii medycznych zaadresowanych zarówno do odbiorców cywilnych jak i wojskowych. Dotyczy to zwłaszcza wersji rozwojowych systemu Face-COV wyposażonych w opcjonalne funkcje cyfrowego monitoringu oraz automatycznego rozpoznawania osób z dodatnim wynikiem badania w bramce skryningowej Face-COV™. Stworzona technologii umożliwia także zautomatyzowaną lokalizację i śledzenie przepływu osób w monitorowanych budynkach publicznych.

W obecnej sytuacji istotna jest także możliwość realizacji za pomocą bramki Face-COV™ szybkich badań uchodźców w kierunku symptomów zakażenia jak i precyzyjnej identyfikacji biometrycznej bezpośrednio w punktach granicznych.

Unikalna modułowa konstrukcja systemu Face-COV™ umożliwia wyposażenie go w różnorodne dodatkowe funkcjonalności m.in. do wykrywania metalu i substancji niebezpiecznych, czy systemy programowania mikroczipów oznaczających pacjenta przy ustawieniu bramki w szpitalnej izbie przyjęć. Składowe Systemu Face-COV™ mogą być instalowane w kontenerach medycznych zarówno wojskowych jak i triage-owych ustawianych przy szpitalach realizujących przyjęcie pacjentów w ramach procedury związanej z pandemią COVID-19.

Współpraca z ZURAD (grupa PGZ) jest częścią integracyjnej strategii MILTON ESSEX SA nakierowanej na jak najszersze wykorzystanie synergii biznesowej i krajowego potencjału techniczno-produkcyjnego, jak również jest kontynuacją współpracy i transferu technologii z obszaru zastosowań wojskowych do cywilnych aplikacji medycznych.

Podpisana umowa realizowana będzie w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju referencyjnego Projektu „FACE-COV™ – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej spełniające standardy wyrobu medycznego”( POIR.01.01.01-00-0662/20) w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020 „KORONAWIRUSY”. Projekt bramki skryningowej Face-COV™ został zaprojektowany przez konsorcjum B+R utworzone przez Milton Essex SA z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wyniki sztucznej inteligencji opracowanej przez MILTON ESSEX osiągnęły wyniki na światowym poziomie i zostały opublikowane w ostatniej edycji prestiżowego periodyku The NATURE Scientific Reports.

Źródło informacji: Milton Essex SA

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM