Biznes i finanse

ATREM SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 100 561,00 86 417,00 21 955,00 19 386,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 511,00 1 019,00 1 421,00 229,00
Zysk (strata) brutto 6 028,00 294,00 1 316,00 66,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 176,00 2 380,00 1 348,00 534,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 -64,00 0,00 -14,00
Zysk (strata) netto 6 176,00 2 316,00 1 348,00 520,00
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,67 0,26 0,14 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,67 0,26 0,14 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej 0,00 -0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej 0,00 -0,01 0,00 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 768,00 2 243,00 1 914,00 503,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 123,00 -2 959,00 245,00 -664,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7 405,00 -353,00 -1 617,00 -79,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 486,00 -1 069,00 543,00 -240,00
Aktywa 101 032,00 80 514,00 21 966,00 17 447,00
Zobowiązania długoterminowe 5 119,00 2 031,00 1 113,00 440,00
Zobowiązania krótkoterminowe 57 177,00 46 495,00 12 431,00 10 075,00
Kapitał własny 38 736,00 31 988,00 8 422,00 6 932,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM