Biznes i finanse

AGORA SA (9/2022) Podpisanie umowy pożyczki przez spółkę zależną Agory S.A. w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm

Zarząd Agory S.A. („Agora”, „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 28 marca 2022 r. przez spółkę zależną Agory – Helios S.A. („Helios”) umowy pożyczki preferencyjnej w wysokości 18.912.907,00 PLN („Umowa”) z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm („Program”).

Helios może wystąpić z wnioskiem o wypłatę pożyczki do 30 czerwca 2022 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Ostateczny termin spłaty pożyczki to 31 grudnia 2027 r. Pożyczka może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Heliosa.

Regulamin Programu dotyczący warunków udzielania pożyczki przewiduje możliwość umorzenia jej spłaty do 75% otrzymanej kwoty, w zależności od spełnienia przez spółkę Helios warunków określonych w Umowie. Nieumorzona część pożyczki ma zostać spłacona w 22 równych kwartalnych ratach kapitałowych począwszy od 30 września 2022 r. Oprocentowanie przyznanej pożyczki w skali roku jest stałe.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest: (i) zastaw zwykły i zastaw rejestrowy na znaku towarowym Helios o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 28.369.360,50 PLN, (ii) zastaw rejestrowy na udziałach spółki zależnej Helios – spółki Step Inside Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 28.369.360,50 PLN oraz (iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 28.369.360,50 PLN z terminem do wystąpienia przez PFR z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności określonym na dzień 31 grudnia 2029 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM