Biznes i finanse

STALPROFIL SA (11/2022) Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2021

Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 11 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021, proponując przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 21.000.000,00 zł. (dwadzieścia jeden milionów złotych), co daje 1,20 zł. (jeden złoty dwadzieścia groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk.

Jednocześnie Zarząd postanowił złożyć wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 24 sierpnia 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM