Biznes i finanse

ZM ROPCZYCE SA (14/2022) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12.04.2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od:

1. Prezesa Zarządu Józefa Siwca o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

2. Wiceprezesa Zarządu Mariana Darłaka o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

3. Wiceprezesa Zarządu Roberta Duszkiewicza o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

4. Wiceprezesa Zarządu Jerzego Gduli o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Romana Wenca o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Transakcje te nastąpiły w wyniku objęcia akcji Spółki w ramach realizacji III transzy Programu Motywacyjnego, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Treści otrzymanych zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM