Biznes i finanse

EUROCASH SA (6/2022) Informacja dotycząca wyników sprzedaży w 1 kwartale 2022 r.

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości informację dotyczącą wyników sprzedaży w 1 kwartale 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaż Grupy Eurocash urosła powyżej 10% rok do roku, co przekłada się na polepszenie wszystkich wskaźników biznesowych, które w dodatku sytuują się na znacznie wyższym poziomie niż w porównywalnym okresie przed pandamią.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna w związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM