Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (19/2022) Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 10/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 marca 2022 roku polegającej na zmianie § 20 Statutu.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM