Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (6/2022) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 18 maja 2022 roku o godz. 11.00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz informacjami dodatkowymi, które mają być przedmiotem obrad zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM