Biznes i finanse

TRAKCJA SA (20/2022) Informacja o zmianie wstępnych szacunkowych wyników Spółki oraz Grupy za czwarty kwartał 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku, w wyniku zmiany przyjętych szacunków w procesie sporządzania sprawozdania finansowego, nastąpiła istotna zmiana opublikowanych wstępnych szacunków wyników Spółki oraz Grupy za czwarty kwartał 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku, które Spółka opublikowała odpowiednio w raporcie bieżącym nr 10/2022 oraz nr 5/2022.

Podane wcześniej szacowane wyniki Spółki i Grupy za ww. okresy, uległy zmianie głównie w związku ze:

1. zmianą szacunków dotyczących rezerw na roboty poprawkowe na dwóch kontraktach kolejowych;

2. zmianą szacunków dotyczących rezerw na premie pracownicze za 2021 rok;

3. zmianą szacunków dotyczącą utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych powyżej 365 dni;

4. zmianą szacunków dotyczącą wyników ujętych w budżetach dwóch kontraktów w związku z ugodami zawartymi po dacie bilansowej.

Łączny wpływ powyższych korekt na zysk brutto Spółki Trakcja S.A. oraz Grupy Trakcja za czwarty kwartał 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku jest ujemny i wynosi 5 791 tys. zł.

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 249 725 tys. zł;

Zysk brutto ze sprzedaży: 7 940 tys. zł;

EBITDA: 22 451 tys. zł;

Zysk brutto: 36 751 tys. zł.

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 792 762 tys. zł;

Zysk brutto ze sprzedaży: 15 291 tys. zł;

EBITDA: 22 101 tys. zł;

Zysk brutto: 9 503 tys. zł.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za czwarty kwartał 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 456 367 tys. zł;

Zysk brutto ze sprzedaży: 29 061 tys. zł;

EBITDA: 45 897 tys. zł;

Zysk brutto: 28 248 tys. zł.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 1 424 841 tys. zł;

Zysk brutto ze sprzedaży: 57 638 tys. zł;

EBITDA: 59 283 tys. zł;

Zysk brutto: -1 625 tys. zł.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i są badane przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane kolejno w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku, które zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM