Biznes i finanse

PROCAD SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone następujące sprzeciwy: dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 3 oraz jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM