Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (14/2022) Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2022 roku.

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.04.2022 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.

Skonsolidowane szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group we wskazanym powyżej okresie kształtowały się następująco:

Przychody ze sprzedaży: 17 771 tys. zł (+ 2 699 tys. zł, tj. 17,9% r/r),

EBITDA: 392 tys. zł (- 301 tys. zł, tj. -43,5% r/r),

Zysk brutto: -401 tys. zł (-64 tys. zł r/r),

Zysk netto: -757 tys. zł (-556 tys. zł r/r).

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2022 roku wyniosły w przybliżeniu 17 771 tys. zł, wobec 15 072 tys. zł w tym samym okresie 2021 roku. Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta o 2 699 tys. zł, tj. 17,9%, został wypracowany w niemal wszystkich segmentach biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła w przybliżeniu 392 tys. zł, wobec 693 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Warto zaznaczyć, że nakłady na prace rozwojowe były niższe o 365 tys. zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Ponadto, skonsolidowana strata brutto wyniosła w omawianym okresie sprawozdawczym 401 tys. zł wobec 338 tys. zł straty brutto w pierwszym kwartale 2021 roku. Grupa szacunkowo osiągnęła też stratę netto, która wyniosła około 757 tys. zł, podczas gdy w trzech pierwszych miesiącach 2021 roku strata netto wyniosła 201 tys. zł. Różnica ta wynika z rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym i odroczonym.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport za pierwszy kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 19.05.2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM