Biznes i finanse

STALPROFIL SA (18/2022) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na 26 maja 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 26 maja 2022 roku. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2021, które prezentowane będzie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM