Polityka i społeczeństwo

Trzaskowski: popieramy dążenie do corocznej renowacji 3 proc. budynków sektora publicznego

Komitet Regionów – będący unijnym ciałem doradczym, w którym zasiadają samorządowcy z 27 państw UE – w opinii sporządzonej przez prezydenta stolicy przedstawili szereg propozycji w odniesieniu do efektywności energetycznej.

Zdaniem Trzaskowskiego, rosyjska wojna przeciwko Ukrainie i niedawne odcięcie dostaw gazu do niektórych państw członkowskich UE powinny nas jeszcze bardziej zdopingować do szybszego osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych.

„Zasada +efektywność energetyczna przede wszystkim+ ma kluczowe znaczenie dla strategicznej autonomii UE. Dlatego popieramy dążenie do corocznej renowacji 3 proc. budynków sektora publicznego oraz do zmniejszenia zapotrzebowania sektora publicznego na energię o co najmniej 1,7 proc.” – podkreślił prezydent Warszawy.

„Potrzebujemy jednak wsparcia finansowego i technicznego. Ponawiam apel o wyasygnowanie bezpośrednich funduszy dla miast i regionów na realizację projektów Zielonego Ładu” – dodał.

Ponieważ znacznie wzrosła liczba obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa energetycznego i związanego z mobilnością, samorządowcy zaapelowali w opinii do Komisji Europejskiej, by ułatwiła tworzenie wraz z przemysłem konsorcjów publiczno-prywatnych zajmujących się renowacją budynków.

Opinie Komitetu Regionów przygotowują mianowani przez zgromadzenie sprawozdawcy, którzy konsultują się z zainteresowanymi stronami. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana unijnym instytucjom, jako oficjalne stanowisko samorządów UE.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM