Biznes i finanse

NEWAG SA (8/2022) Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dwóch dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2021 („Umowa”).

Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego dwóch dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych („ZT”) wraz ze świadczeniem usług utrzymania ZT.

Łączna wartość opcji wynosi 55 700 000,00 zł netto.

Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 139.250.000,00 zł netto.

Dostawy ZT stanowiące przedmiot opcji zostaną zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, jednak nie wcześniej niż po dostawie ostatniego ZT w ramach zamówienia podstawowego.

Spółka przyjęła oświadczenie o opcji i uznaje je za wiążące dla Stron.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM