Biznes i finanse

RAFAMET SA (20/2022) Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że otrzymał oświadczenie Pani Renaty Oszast o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 12 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM