Biznes i finanse

NEWAG SA (10/2022) Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za I kwartał 2022 roku.

Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki:

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 194,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 75,7 mln zł (-28,1%). Spółka zanotowała w I kwartale 2022 roku stratę netto na poziomie 10,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 15,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 6,6 mln zł i była niższa o 25 mln zł (-79,2%).

II Wyniki skonsolidowane Grupy:

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 197,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 75,8 mln zł (-27,7%). Zysk netto Grupy w I kwartale 2022 roku wyniósł 2,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 28,2 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 20,3 mln zł i była niższa o 27,3 mln zł (-57,3%).

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

a) wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw,

b) struktura sprzedawanych produktów i wynikająca z niej marżowość,

c) ceny stali oraz energii elektrycznej (-1,6 punktu procentowego marży),

d) wzrost stóp procentowych i wyższy koszt finansowania działalności.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego.

Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 20 maja 2022 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM