Biznes i finanse

TAURON PE SA (19/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 23 maja 2022 r. otrzymał oświadczenie Pani Katarzyny Taczanowskiej o rezygnacji z upływem dnia 24 maja 2022 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. i tym samym z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta. Pani Katarzyna Taczanowska nie podała przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM