Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (21/2022) Nabycie akcji Spółki przez Dyrektora/osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu w dniu 30 maja 2022 r. przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego (COO) Spółki, łącznie 75.675 Akcji Zwykłych Spółki po średniej cenie 12,95 pensa za Akcję. Po transakcji nabycia, łączna liczba posiadanych przez pana Morrisona Akcji Zwykłych Spółki wynosi 127.088, co stanowi 0,111% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego, sporządzonego w języku angielskim, zawierającego powiadomienie o nabyciu, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM