Biznes i finanse

NPL NOVA SA (5/2022) Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 29 maja 2022 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – „Spółka” – przekazuje do publicznej wiadomości raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zatwierdzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki objęte jest porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Załącznik:

– raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM