Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (29/2022) Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. Emitent otrzymał od Pana Rafała Szczepańskiego (pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta) zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, dotyczące ustanowienia przez Pana Rafała Szczepańskiego zastawu na 640.445 posiadanych przez niego akcjach wyemitowanych przez Emitenta.

Emitent przekazuje w załączeniu treść w/w zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM