Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (21/2022) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2022 roku, w którym poinformowano, że rejestracja w Krajowym Depozycie wyemitowanych przez Spółkę 150.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF, oznaczonych kodem PLDMDVL00012, nastąpi w dniu 10 czerwca 2022 roku.

W związku z powyższym z dniem 10 czerwca 2022 roku pod kodem PLDMDVL00012 zarejestrowane będą 25.548.422 akcje zwykłe na okaziciela Dom Development S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM