Biznes i finanse

Dietl: udana pięciolatka GPW i ambitne plany na przyszłość

W trakcie wydarzenia Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie omówił najważniejsze działania grupy kapitałowej GPW, jej wyniki finansowe oraz plany na przyszłość.

„Zakończona pięciolatka była dla nas bardzo udana pod względem finansowym, w tym czasie o 38 proc. wzrósł nasz średni zysk. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu był awans GPW do grona rynków rozwiniętych, co nastąpiło we wrześniu 2018 roku” – powiedział podczas konferencji Marek Dietl.

Jednym z gości specjalnych wydarzenia był Bill Speth, przedstawiciel Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges; WFE), który poinformował o zatwierdzeniu GPW jako pełnoprawnego członka WFE.

Prezes giełdy, przedstawiając przegląd najważniejszych działań podejmowanych przez GPW w ostatnich latach, podkreślił, że jednym z kluczowych założeń strategii grupy było dążenie do dywersyfikacji miksu przychodów, co skutkowało wieloma inicjatywami – zarówno w ramach jej biznesu podstawowego, jak poza nim.

„Aktywnie szukaliśmy możliwości rozwoju zagranicą, co skutkowało między innymi ustaleniem warunków przejęcia giełdy armeńskiej. Innymi ważnymi obszarami naszych działań były ESG (red. Environmental, Social and Governance) oraz pasywne inwestowanie, czyli dwa najsilniejsze obecnie trendy na światowych rynkach kapitałowych. Byliśmy również aktywni na rynku długu, gdzie naszym najważniejszym projektem pozostaje projekt All To All, umożliwiający dostęp do handlu obligacjami Skarbu Państwa wszystkim uczestnikom rynku, a nie tylko bankom – wyliczał Marek Dietl. – Poza tym rozwijaliśmy rynek instrumentów pochodnych, rynek towarowy, weszliśmy też w nowy obszar, jakim jest rynek produktów rolnych i chcemy mocno inwestować w rozwój instrumentów finansowych dla tego rynku” – uzupełnił.

Prezes warszawskiej giełdy zwrócił również uwagę na podjęte w ostatnim okresie inicjatywy w obszarze danych i technologii.

„Jest to obecnie siła napędowa światowych rynków kapitałowych. Stąd też na przykład takie nasze projekty jak GPW Data i TCL Tool, a przede wszystkim nasz nowy system transakcyjny Warsaw Automated Trading System (WATS), nad którym obecnie pracujemy z myślą nie tylko o naszych potrzebach, ale również o możliwościach komercjalizowania go na całym świecie” – powiedział Dietl.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM