Polityka i społeczeństwo

Porządek obrad 49. posiedzenia Senatu RP (komunikat)

– Kancelaria Senatu informuje:

PORZĄDEK OBRAD 48. POSIEDZENIA SENATU(zatwierdzony przez Senat) 27 września 2022 r. (wtorek)

1) Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe.Druki sejmowe nr 2561, do druku nr 2561, 2566; druki senackie nr 806, 806 A; Sprawozdawca Komisji Infrastruktury – senator Artur Dunin

2) Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw. Druki sejmowe nr 2452, do druku nr 2452, 2579, 2579-A; Druki senackie nr 805, 805 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – senator Wojciech Piecha

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mml/ ann/


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM