Biznes i finanse

RONSON DEVELOPMENT SE (28/2022) Brak wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25 / 2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarząd Ronson Development SE („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 roku upłynął termin na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o spełnieniu się warunków wypłaty dywidendy. Uchwała taka nie została podjęta.

Wobec powyższego, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, cała kwota zysku za rok 2021 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM