Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (45/2022) Zawarcie umowy generalnego wykonawstwa na rzecz inwestora instytucjonalnego

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2022 oraz 44/2022, Zarząd Dom Development S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu z profesjonalnym inwestorem instytucjonalnym (dalej „Nabywca”) z segmentu PRS (Private Rental Sector – najem instytucjonalny) umowy o wartości netto 200,4 mln zł, której przedmiotem jest wybudowanie na rzecz Nabywcy czterech budynków mieszkalnych (dalej „Inwestycja”).

Przychody z tytułu generalnego wykonawstwa Inwestycji będą rozpoznawane proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Rozpoczęcie budowy Inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r., zaś jej zakończenie nastąpi nie później niż w 2025 roku.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 30 listopada 2022 roku zidentyfikowała informację poufną w związku z uzgodnieniem warunków przedmiotowej transakcji, której podanie do publicznej wiadomości Spółka opóźniła zgodnie z Art. 17 ust. 4 MAR. W ocenie Zarządu Spółki, niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej dotyczącej uzgodnienia warunków przedmiotowej transakcji mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, ponieważ do momentu podpisania stosownej umowy, Spółka nie posiadała zabezpieczenia prawnego jej egzekucji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM