Polityka i społeczeństwo

MSZ: Minister Rau wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (komunikat)

Rzecznik Prasowy MSZ Łukasz Jasina informuje:

Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau uczestniczył 6 grudnia br. w spotkaniu szefów dyplomacji państw V4 w Bratysławie.

Podczas obrad ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier omawiali kwestie związane z przyszłością współpracy wyszehradzkiej w nowych warunkach sytuacji międzynarodowej po agresji Rosji na Ukrainę. Ministrowie dyskutowali również nt. wizji rozwoju regionu Europy Środkowej w nadchodzących latach oraz roli współpracy wyszehradzkiej w tym kontekście.

Szefowie dyplomacji państw V4 zgodzili się co do potrzeby kontynuowania współpracy wyszehradzkiej. – Nasze państwa łączy wiele podobieństw strukturalnych, społeczno-gospodarczych oraz podobne interesy w wielu dziedzinach polityki UE – podkreślił minister Rau. Jak dodał, polityka transportowa stanowi jeden z dobrych przykładów, gdzie wspólne stanowiska V4 w sprawie, np. rewizji TEN-T, wzmocniły głos naszych państw członkowskich. W ocenie ministra Raua warunkiem wstępnym jest określenie wspólnych interesów V4 na wczesnym etapie procesu decyzyjnego UE.

Ponadto, uczestnicy spotkania docenili działania, które Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) realizuje na rzecz wzmacniania współpracy wyszehradzkiej, a także z partnerami z państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Postanowili również, że Fundusz, obok dotychczas realizowanych projektów, wesprze dodatkowo Ukrainę i Mołdawię w zakresie zapewnienia ciepła i energii elektrycznej dla obywateli w kontekście skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W dyskusji poświęconej rosyjskiej agresji na Ukrainę minister Rau zaakcentował, że obecna sytuacja tworzy również nowy impuls w UE, który kraje Europy Środkowej powinny wykorzystać do wzmocnienia głosu w Unii. – Aby to było możliwe, musimy jednak zachować jedność i determinację we wspieraniu Ukrainy: w zakresie jej obecnej wojny obronnej, powojennej odbudowy Ukrainy oraz wsparcia dla jej integracji europejskiej”– dodał minister. Szef polskiej dyplomacji zauważył też, że wspólnym celem powinna być odbudowa Ukrainy jako kraju gotowego do członkostwa w UE.

W odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że potrzebna jest praktyczna współpraca V4 w dziedzinie obrony, na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. W tym kontekście zwrócił uwagę na zbliżający się trzeci dyżur Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE.

Minister Rau podkreślił konieczność wywierania dalszej silnej presji na Rosję poprzez sankcje. Ocenił, że potrzebne są dalsze ograniczenia dotyczące eksportu wysokich technologii oraz importu dodatkowych produktów przynoszących Rosji dochody. Zaapelował też o podjęcia działań zwalczających rosyjską propagandę oraz do wprowadzenia nowych sankcji wobec osób i podmiotów wspierających wojnę na Ukrainie.

Szefowie dyplomacji państw V4 zwrócili również uwagę na kwestie dot. wyzwań migracyjnych. Zgodzili się, że potrzebne są skuteczne instrumenty, aby zapobiec wzrostowi presji migracyjnej, a priorytetem powinno być wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE.

Dzisiejsze spotkanie ministrów było pierwszym na tym szczeblu i w tej formule, odkąd Słowacja przejęła 1 lipca br. roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mok/


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM