Biznes i finanse

PGE SA (53/2022) Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2022 roku PGE zawarła umowę kredytową („Umowa”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”). Wartość umowy kredytowej wynosi 2 000 000 000 zł, kredyt przeznaczony będzie na realizację projektów w segmencie dystrybucji, obejmujących program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację liczników zdalnego odczytu. Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2022-2025.

Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy, a okres obowiązywania umowy będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy w ramach Umowy. Wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Umowa nie przewiduje zabezpieczeń rzeczowych. Po zawarciu ww. Umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 4 262 500 000 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM