Biznes i finanse

BORYSZEW SA (51/2022) Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

W nawiązaniu do raportów bieżących numer 49/2022 oraz 50/2022 oraz raportów wcześniejszych dotyczących decyzji oraz działań organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej ZM SILESIA S.A. [ZM SILESIA], Zarząd Boryszew S.A [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku ZM SILESIA otrzymała od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach kolejne tytuły wykonawcze dotyczące egzekucji zaległości podatkowych wynikających z w/w Decyzji [okresy od lutego do listopada 2013 roku].

Jednocześnie ZM SILESIA została poinformowana o dokonaniu blokady rachunków bankowych ZM SILESIA oraz o zajęciu udziałów w spółce Metal Zinc Spółka z o.o. oraz należących do ZM SILESIA wybranych ruchomości jako zabezpieczenia należności związanych z wykonaniem Decyzji.

ZM SILESIA analogicznie jak w przypadku otrzymania tytułów wykonawczych, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2022, złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczące otrzymanych tytułów wykonawczych, w wyniku których postępowanie egzekucyjne zostanie z urzędu zawieszone.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM