Biznes i finanse

Strzegom: Skomunikowanie terenów z „krajówką”

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje remont drogi w Granicy wraz z budową ostatniego etapu chodnika oraz budowę dalszej części ul. Piekarniczej w Strzegomiu wraz z sięgaczem.

Do końca ub. r. w Granicy została wyczyszczona sieć kanalizacji deszczowej. Od początku stycznia ruszyły prace związane z przebudową zjazdów do nieruchomości oraz poszerzeniem jezdni. Jeżeli nie ulegną pogorszeniu warunki atmosferyczne, powinny ruszyć roboty przy budowie chodnika. – Jednocześnie przypominamy, że w chwili obecnej wjazd do Granicy możliwy jest jedynie od strony Dobromierza, natomiast wyjazd od strony Strzegomia. Przepraszamy za utrudnienia, licząc jednocześnie na państwa zrozumienie. Zadanie realizuje firma Berger Bau z Wrocławia – podkreśla Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Równie zaawansowane prace w Strzegomiu prowadzi firma Drog-Ziem ze Stanowic. W chwili obecnej w ul. Piekarniczej wybudowano już całą sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W najbliższym okresie ruszą prace związane z budową sieci oświetlenia ulicznego oraz budową chodnika.  Odbiór całego zadania planowany jest na październik 2023 r.

Remont drogi i budowa chodnika w Granicy wpłynie na poprawę estetyki miejscowości oraz  bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, zaś budowa dalszego etapu ul. Piekarniczej w Strzegomiu udostępni kolejne tereny dla inwestorów chcących inwestować w naszym mieście.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM