Polityka i społeczeństwo

Dofinansowanie działalności JST w Unii Europejskiej w latach 2021-2027 – wytyczne Jarosińskiej-Jedynak

Formy wsparcia JST

Formy wsparcia JST w wydawaniu pieniędzy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 obejmują:

  • dotację – jest to podstawowa forma wsparcia, dzięki której JST będą mogły sfinansować do 80% kosztów przedsięwzięcia;
  • pożyczkę – jeżeli interesujący nas projekt jest nieco bardziej skomplikowany, to wtedy możemy ubiegać się o pożyczkę;
  • poręczenia i gwarancje – mogą być one wykorzystane do sfinansowania inwestycji, które pozwolą na wprowadzenie nowych usług i produktów;

Pieniądze z puli funduszy unijnych będą wspierać zarówno małe, lokalne projekty, jak i większe, krajowe przedsięwzięcia. Nowa perspektywa finansowa UE to szansa na zrealizowanie wielu interesujących przedsięwzięć w wielu obszarach – od transportu, poprzez edukację, po ochronę środowiska. Dzięki temu możliwe będzie zbudowanie silniejszej Polski, która będzie w stanie wyrugować wiele dziedzin rozwoju.

Korzystanie z funduszy unijnych to skomplikowany proces, dlatego ważne jest, aby zrozumieć zasady i procedury, które należy spełnić, aby uzyskać wsparcie finansowe. Przygotowanie właściwych wniosków, wypełnianie dokumentacji i śledzenie postępów w realizacji projektów są kluczowymi elementami, które trzeba wziąć pod uwagę przy korzystaniu z funduszy unijnych.

Nowa perspektywa finansowa UE to wielka szansa na wykorzystanie funduszy unijnych w celu rozwoju naszego kraju. To okazja, aby nasz region stał się silniejszy i przygotowany na wyzwania stojące przed nami w nadchodzących latach.

Instrumenty terytorialne w nowej perspektywie finansowej

W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 wykorzystywane będą instrumenty terytorialne, które znane są z lat poprzednich, jak:

  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT-y) – pozwalają na realizację inwestycji, które wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie
  • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS-y) – służą do zaspokajania potrzeb lokalnych
  • Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) – mają na celu wspieranie władz lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi

W nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia JST będzie dotacja, a znaczenie wsparcia zwrotnego, takiego jak pożyczki, poręczenia i gwarancje, będzie wzrastać. Zostanie ono zastosowane w projektach z zakresu innowacyjności, energetyki oraz wybranych typów projektów z zakresu środowiska i transportu, a także w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nadchodząca perspektywa finansowa przyniesie szereg korzyści dla samorządów. Wsparcie dla JST wykorzystuje bowiem potencjał samorządów i pozwala na realizację wielu przedsięwzięć, które wpłyną korzystnie na ich rozwój i dobro społeczne.

Pomoc techniczna jako niezbędne wsparcie dla samorządów

Pomoc techniczna jest niezbędna dla samorządów, aby móc poprawnie i skutecznie realizować projekty z Programów Europejskich. Wymaga to wiedzy i doświadczenia, które często są poza zasięgiem samorządów. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie wsparcie w tym zakresie.

Korzyści wynikające z udzielenia pomocy technicznej są następujące:

  • Ułatwienie planowania i rozpoczynania projektów.
  • Skuteczne wdrażanie projektów.
  • Uzyskanie pomocy w obszarze projektowania, zarządzania i monitorowania.
  • Zapewnienie wsparcia w kwestiach finansowych

Pomoc techniczna może być niezbędna dla samorządów, aby mogli skutecznie realizować projekty i osiągać korzyści z dofinansowania Unii Europejskiej. Dlatego ważne jest, aby zapewnić wsparcie w tym zakresie. Dzięki temu samorząd będzie mógł skutecznie zarządzać i realizować projekty, a także zapewnić mieszkańcom szeroką gamę usług. Jest to więc kluczowy element wspierania samorządów w realizacji projektów europejskich.

Pomoc techniczna to niezbędne wsparcie dla samorządów, dzięki któremu będą mogły skutecznie realizować projekty unijne i osiągać pożądane korzyści. Może składać się z szerokiego zakresu usług, od planowania i wdrażania projektów, do zarządzania i monitorowania, a także wsparcia finansowego. Dzięki odpowiedniemu wsparciu samorządy będą mogły skutecznie realizować projekty, a także zapewnić mieszkańcom szeroką gamę usług i korzyści.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM