Polityka i społeczeństwo

Rozwód bez wzajemnego porozumienia – Czy to możliwe?

Najszybszy i najłatwiejszy sposób na uzyskanie wyroku rozwodowego to wystąpienie o rozwód bez orzekania o winie. W tym przypadku oboje małżonkowie deklarują, że nie można już dojść do porozumienia w sprawie uregulowania stosunków małżeńskich i zgadzają się na rozwód. Małżonkowie mogą w takim przypadku uzyskać wyrok rozwodowy w ciągu kilku miesięcy, nawet jeśli przeprowadzają postępowanie bez adwokata.

Uzgodnienie w sprawie rozliczeń majątkowych

Uzgadnianie i uregulowanie stanu majątkowego małżonków w czasie trwania małżeństwa jest konieczne, jeśli małżonkowie chcą uzyskać wyrok rozwodowy. W przypadku gdy uzgodnienie stanu majątkowego następuje w trakcie postępowania rozwodowego, sędzia nie musi wzywać stron do uzupełnienia braków, co może skutkować wydaniem wyroku rozwodowego w ciągu kilku miesięcy.

Ustalenie kontaktów z dziećmi

Sąd zawsze stara się wybrać wyrok, który będzie najlepszy dla dzieci. Dlatego też jeśli małżonkowie są w stanie ustalić i przyjąć wspólne stanowisko w sprawie kontaktów z dziećmi, sąd może uznać, że jest to wystarczający argument do wydania wyroku rozwodowego.

Ustalenie sposobu podziału majątku

Postępowanie rozwodowe może zostać zakończone szybciej, jeśli małżonkowie ustalą i zawrą porozumienie w sprawie podziału majątku. Taki dokument powinien zostać złożony w sądzie wraz z pozwem o rozwód, a sąd może uznać go jako podstawę do wydania wyroku rozwodowego.

Podsumowanie

Szybki i korzystny wyrok rozwodowy wymaga od małżonków złożenia w sądzie dobrze przygotowanego pozwu o rozwód oraz złożenia zgody na rozwód bez orzekania o winie. Małżonkowie muszą też ustalić i przyjąć wspólne stanowisko w sprawie kontaktów z dziećmi, a także uregulować stan majątkowy między sobą. Wszystkie te działania pozwolą osiągnąć szybki i korzystny dla obojga stron wyrok rozwodowy, a także zapewnią jasność w prawnych aspektach separacji.

Dlatego też, aby uzyskać szybki i korzystny wyrok rozwodowy, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata, który pomoże w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz zapewni jasność w całym procesie.

Korzyści z rozwodu bez orzekania o winie małżonków

Rozwód bez orzekania o winie małżonków posiada wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 • Rozwód jest szybki i tańszy.
 • Konieczność wykazania winy małżonka zostaje pominięta.
 • Postępowanie jest bardziej humanitarne, pozwala zachować godność obu stron.
 • Rozwód bez orzekania o winie małżonków jest mniej stresujący i w efekcie przyczynia się do tego, że byłe małżonki są bardziej skłonne do porozumienia się w kwestiach dotyczących uregulowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów.

Rozwód bez orzekania o winie małżonków może być szczególnie przydatny dla par, które są w stanie się porozumieć i chcą zakończyć swój związek, bez konieczności wystawiania sobie jednej stronie negatywnych świadectw. Jest to zatem dobry wybór, jeśli obie strony chcą zakończyć swój związek w godny i spokojny sposób.

Zakończenie związku w ten sposób może okazać się bardziej korzystne dla całej rodziny, szczególnie jeśli w grę wchodzą dzieci. Wtedy, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w sprawie praw rodzicielskich, kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów, dzieci nadal będą miały wsparcie obojga rodziców.

Istnieje kilka sposobów na uniknięcie rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym, jeśli małżonkowie zgodnie zdecydują, że nie potrzebują tych rozstrzygnięć. Porozumienie rodzicielskie może obejmować wszystkie sprawy dotyczące wspólnych dzieci, w tym władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi i alimenty. Można także podjąć ugodę w sprawie podziału majątku, alimentów na rzecz współmałżonka lub innych aspektów rozwodu, na przykład sposobu ustalenia adresu zamieszkania dzieci. Takie porozumienie może być wyraźne, ale również rzeczowe, jednak ważne jest, aby było ono jasne i zgodne z prawem. Można także złożyć wspólny wniosek do sądu, aby zrezygnować z innych rozstrzygnięć nie zawartych w porozumieniu rodzicielskim. Pozytywne skutki płynące z porozumienia rodzicielskiego to przede wszystkim większa wygoda stron w postępowaniu rozwodowym oraz możliwość ustalenia szczegółów, które będą najlepiej służyć dobru dziecka.

Korzyści płynące z porozumienia rodzicielskiego

 • lepszy obraz postępowania rozwodowego
 • możliwość ustalenia szczegółów, które będą najlepiej służyć dobru dziecka
 • sądy najczęściej uwzględnią wspólne stanowisko małżonków
 • możliwość złożenia wspólnego wniosku do sądu i rezygnacji z innych rozstrzygnięć

Porozumienie rodzicielskie może być wysoce korzystne dla stron, jeśli zostanie przygotowane zgodnie z prawem, z uwzględnieniem dobra dziecka. Zalecamy jednak skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem, aby upewnić się, że konstrukcja prawna porozumienia rodzicielskiego jest właściwa.

Jeżeli chcesz skutecznie wywalczyć swoje prawa w postępowaniu rozwodowym, warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika. Pomoże Ci on skutecznie przedstawić swoje interesy w sądzie oraz wynegocjować najlepszy dla Ciebie wyrok. Dobry adwokat albo radca prawny będzie mógł Cię wesprzeć w kwestii podziału majątku wspólnego, jak i oczywiście wszelkich innych problemów, z jakimi możesz się zetknąć w trakcie postępowania rozwodowego.

Kroki do podziału wspólnego majątku

 • Ustal z drugim małżonkiem, jak podzielicie majątek.
 • Jeżeli jesteście w stanie dojść do porozumienia, wystąpcie wspólnie do sądu o zaniechanie postępowania o podział majątku wspólnego.
 • Jeśli nie możecie dojść do porozumienia, zgłoś do sądu swoje roszczenia dotyczące majątku wspólnego.
 • Weź pod uwagę wszelkie aspekty prawne, dotyczące majątku wspólnego – wystąp do adwokata lub radcy prawnego, aby uzyskać poradę.

Podział majątku wspólnego to trudny i czasochłonny proces, jednak z pomocą profesjonalnego pełnomocnika możliwe jest osiągnięcie korzystnego dla obu stron porozumienia. Kompleksowa konsultacja z adwokatem lub radcą prawnym pozwoli Ci na optymalne wykorzystanie Twoich praw w postępowaniu rozwodowym.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM