Zdrowie i styl życia

Bezpieczne zaopatrzenie lekami dla Polski – jak zwiększyć krajową produkcję?

Jak zwiększyć udział leków produkowanych w Polsce?

Aby zwiększyć udział leków wytwarzanych w Polsce, należy wprowadzić systemy i mechanizmy, które już zostały wprowadzone w innych krajach europejskich. Można wymienić m.in.:

  • wprowadzenie ustawy o refundacji leków,
  • stworzenie dobrze skoordynowanego systemu zamówień publicznych,
  • wprowadzenie ustawy o innowacjach terapeutycznych,
  • zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia,
  • zwiększenie wsparcia dla firm farmaceutycznych,
  • wprowadzenie polityki promowania innowacji

Wszystkie te działania sprzyjałyby zwiększeniu udziału leków wytwarzanych w Polsce w całościowym krajowym rynku farmaceutycznym. Wprowadzenie tych rozwiązań może przynieść korzyści nie tylko pacjentom, ale także firmom farmaceutycznym i całemu sektorowi zdrowia w Polsce.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM