Polityka i społeczeństwo

Ministerstwo Sprawiedliwości: Nowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży w sporcie

Rząd Zjednoczonej Prawicy dbający o bezpieczeństwo młodych sportowców

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje: Zapewnienie większego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w sporcie oraz zwalczanie i zapobieganie przypadkom przemocy, w tym seksualnej – to główne cele porozumienia zawartego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Specjalny program powstanie przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości.

– Naszym wspólnym celem jest zwiększenie dostępności pomocy dla sportowców, którzy są ofiarami przestępczości oraz propagowanie postaw i działań, które tę przestępczość w skuteczny sposób ograniczą – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas wspólnej konferencji z Ministrem Sportu i Turystyki Kamilem Bortniczukiem.

Wiceminister zapowiedział szkolenia dla osób udzielających pomocy pokrzywdzonym, by uwrażliwić je na kwestie specyficzne dla świata sportu. Chodzi też o uświadamienie działaczy, trenerów i osób wspierających sportowców, jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości:

  • dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
  • zwiększenie świadomości na temat przestępczości
  • świadczenie pomocy psychologicznej
  • propagowanie postaw i działań, które ograniczą przestępczość

– Rozpoczynające się dziś warsztaty z pomocy psychologicznej to kolejne działania, jakie podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sporcie. Na mój wniosek agenda warsztatów została poszerzona o eksperckie szkolenie z zakresu nadużyć seksualnych – poinformował Kamil Bortniczuk. Przypomniał, że dbanie o bezpieczeństwo młodych sportowców jest jednym z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy.

Działania Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Sportu i Turystyki służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sporcie. Przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, dzieci i młodzież będą miały dostęp do odpowiedniego wsparcia psychologicznego w przypadku przemocy, a także do informacji i edukacji na temat nadużyć seksualnych, co pozwoli im na prawidłowy rozwój i bezpieczną przyszłość.

Kluczowe wsparcie dla młodych sportowców

Pełne zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa młodych sportowców zadeklarował również Marcin Romanowski. Podkreślił, jak ważną rolę w rozwoju młodych ludzi pełni sport. Rywalizacja kształtuje charakter, uczy systematycznej pracy, a także buduje tak potrzebne w dorosłym poczucie własnej wartości.

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwości:

  • Niestety, zdarzają się przypadki, w których naturalna ufność i przywiązanie młodych ludzi do swoich trenerów czy kolegów i koleżanek z drużyny jest w nieetyczny sposób wykorzystywana.
  • Dlatego Ministerstwo sprawiedliwości dostrzegło pilną potrzebę stworzenia mechanizmów przy udziale Funduszu Sprawiedliwości, które uzdrowią polski sport od nadużyć i przestępstw seksualnych.
  • Chodzi również o stworzenie systemu wsparcia dla młodych sportowców, którzy tych przestępstw doświadczyli.

Międzyresortowe porozumienie zostało z uznaniem przyjęte przez dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego dr Urszulę Włodarczyk oraz przedstawicielkę Światowej Organizacji Zdrowia – Palomę Cuchi. Obie instytucje udzielą wsparcia dla wspólnego projektu.

Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Komunikat jest dowodem na to, że rząd stoi po stronie młodych sportowców i zapewnia im bezpieczeństwo. Świadczy to o jego zaangażowaniu w aktywne wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju oraz promowaniu właściwych postaw.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM