Polityka i społeczeństwo

Nowa perspektywa UE dla województwa Świętokrzyskiego: ochrona środowiska i wsparcie przedsiębiorców

Główne priorytety wsparcia województwa świętokrzyskiego

  • Przedsiębiorczość – poprzez m.in. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie innowacyjności oraz wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi
  • Ochrona środowiska – m.in. poprzez zapewnienie dostępu do czystej energii, ochronę przeciwpowodziową, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, jakość powietrza
  • Rozwój infrastruktury – w zakresie m.in. transportu, drogownictwa, mobilności miejskiej, sieci kolejowej, portów lotniczych

Samorząd województwa świętokrzyskiego przygotował też konkretne inicjatywy, które wspomogą realizację ww. priorytetów. Projekty będą współfinansowane ze środków unijnych, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie zamierzonych efektów i zmian.

Ponadto, w województwie świętokrzyskim będą kontynuowane inicjatywy, które zostały zaczęte w poprzedniej perspektywie, w tym tworzenie zielonych ścieżek rowerowych oraz poprawa jakości powietrza.

Ważnym elementem wsparcia województwa Świętokrzyskiego będzie również działanie na rzecz promocji i rozwoju turystyki oraz kultury, co stanowi ogromne wsparcie dla lokalnego społeczeństwa.

Wszystkie ww. działania zmierzają do tego, aby województwo Świętokrzyskie było bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska, a jednocześnie aby oferowało możliwości rozwoju zarówno dla przedsiębiorców jak i dla lokalnego społeczeństwa.

Zrealizowanie wszystkich wspomnianych celów umożliwi wykorzystanie potencjału, jaki skrywa województwo Świętokrzyskie i otworzy drogę do nowych możliwości, które i tak już będą możliwe dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w nadchodzącej perspektywie 2021-2027.

Kryteria i proces nabór projektów Funduszy Europejskich

Zgodnie z wypowiedzią wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, kryteria wyboru projektów, które mają być finansowane przez fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zostały już wysłane do Komisji Europejskiej. Proces ten będzie miał zakończyć się na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, który odbędzie się w marcu. Następnie nabór projektów będzie realizowany począwszy od drugiego kwartału roku, a większość projektów ma być rozpoczęta do końca tego roku.

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wyboru projektów:

  • Projekty wybrane do realizacji muszą być spójne z lokalnymi i regionalnymi potrzebami oraz strategią rozwoju
  • Przy wyborze projektu należy wziąć pod uwagę jego wpływ na rozwój regionalny oraz społeczny
  • Priorytetowo traktowane są projekty, które wspomagają wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu
  • Konieczne jest zapewnienie wsparcia dla wszystkich grup społecznych
  • Projekty oceniane będą także pod kątem ich wpływu na ochronę środowiska

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 będą miały na celu wspierać rozwój regionu poprzez realizację projektów, których celem będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców. Ważne jest, aby projekty spełniały wszystkie wyżej wymienione wymagania, aby miały realny wpływ na rozwój regionu.

Bardzo ważne jest, aby wybrane projekty posiadały solidne podstawy i miały jasno określone cele, które będą wspierać rozwój regionu przez lata.

Dzięki zastosowaniu wymienionych wyżej wskazówek Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 będą miały szansę na sukces i przyczynienie się do długoterminowego rozwoju regionu.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM