Biznes i finanse

Nowy tytuł: Przejezdny Wiadukt na ul. Kolejowej Dzięki Komornikom

Dnia 28 kwietnia 2023 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – otwarcie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 3. To połączenie między Plewiskami a Skórzewem umożliwiło szybki transport drogowy między tymi miastami. Punktualnie o godzinie 11.00 pierwsi kierowcy przejechali przez nowy most.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Komorniki – Jan Broda, Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A. – Arnold Bresz, Wicestarosta Poznański – Tomasz Łubiński, Wiceprezydent Miasta Poznania – Mariusz Wiśniewski, Poseł na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski, Przewodniczący Rady Miasta Poznań – Grzegorz Ganowicz, Radni Gmin: Dopiewo i Komorniki, Radni Powiatowi, a także przedstawiciele instytucji wojewódzkich, powiatowych, gminnych i rządowych oraz mieszkańcy okolicznych gmin.

Gmina Komorniki zadbała o bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców wybudowując w 2019 roku nowy przejazd, który jest zgodny z najnowszymi trendami w projektowaniu obiektów komunikacyjnych i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Wiadukt wyposażony jest w dwa pasy o łącznej szerokości 6 m, co pozwoli na bezkolizyjny przejazd. Dodatkowo piesi i rowerzyści będą mieli do dyspozycji ścieżki o szerokości 2,5 m każda, które w przyszłości będą się ciągnąć wzdłuż ul. Kolejowej w Skórzewie. Światła drogowe, które wyposażono obiekt, zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Nowy wiadukt, zgodny z wymogami dla obiektów inżynieryjnych, został zaprojektowany z maksymalną nośnością 40 ton. Jego budowa została rozpoczęta w kwietniu 2022 roku, a zrealizowano ją wykorzystując 2200 m3 betonu konstrukcyjnego, 130 ton stali konstrukcyjnej, 173 ton stali zbrojeniowej, 35 000 m3 nasypów, 5600 m2 mas asfaltowych.

Konstrukcja wiaduktu została zaprojektowana tak, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.

Nowy wiadukt jest dowodem na to, że możliwe jest stworzenie wytrzymałej i bezpiecznej konstrukcji inżynieryjnej, która spełnia wymagania dla obiektów komunikacyjnych.

Nowy wiadukt to przykład doskonałości inżynieryjnej i wzorowej współpracy inżynierów, wykonawców i wszystkich zaangażowanych w jego budowę.

Wiadukt jest pięknym i bezpiecznym zakończeniem wieloletnich prac inżynierów, których wynikiem jest nośna i trwała konstrukcja.

Budowa nowego wiaduktu była wyzwaniem, ale inżynierowie i wykonawcy z powodzeniem podołali wymaganiom i osiągnęli wyniki, o których wcześniej nawet nie myśleli.

Budowa wiaduktu wykorzystała 2200 m3 betonu konstrukcyjnego, 130 ton stali konstrukcyjnej, 173 ton stali zbrojeniowej, 35 000 m3 nasypów, 5600 m2 mas asfaltowych i została zrealizowana zgodnie z wymogami dotyczącymi obiektów komunikacyjnych.

Nowy wiadukt jest doskonałym przykładem tego, jak inżynierowie i wykonawcy mogą współpracować, aby stworzyć trwałe i bezpieczne konstrukcje inżynieryjne.

Wiadukt jest wyrazem wspaniałej współpracy wszystkich zaangażowanych w jego budowę, której efektem jest wytrzymała i nośna konstrukcja.

Majestatyczny wiadukt, który został zakończony z sukcesem, zapewnia spokojny i bezpieczny przejazd wszystkim użytkownikom.

Poniższa tabela przedstawia koszt budowy obiektu:

1. Koszt budowy obiektu przekroczył 25 milionów złotych. Gmina Komorniki wyłożyła 11. 875.020,78zł, PKP PLK S.A – 7.921.129,57 zł, Gmina Dopiewo – 5.300 000,00 zł. Generalnym wykonawcą obiektu była firma POLWAR z Gdańska.

2. Projekt inwestycji nosi nazwę „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice”. Jest to część ogólnopolskiego programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

3. Finansowanie projektu pochodziło z trzech źródeł: Gmina Komorniki stanowiła znaczącą część kosztów, podobnie jak PKP PLK S.A i Gmina Dopiewo.

4. Koszty budowy zostały zilustrowane w tabeli poniżej:


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM